Det har blitt forhandlet fram en ny avtale om utvidet kompensasjons i to Virke-avtaler; landsoverenskomsten for helse og sosial, og landsoverenskomsten for barnehager. Avtalene innebærer også at arbeidsgiver kan pålegge mer overtid. Bakgrunnen for avtalen er den nye runden med nedstenging, og behovet for å sikre nok bemanning og forsvarlige tjenester i en ekstra krevende koronasituasjon.

 

Avtale – Landsoverenskomsten for helse og sosial

Avtale – Landsoverenskomsten for barnehager