kirke
Alle kirkens arrangementer og aktiviteter kan gjennomføres som normalt før pandemien.

Fra lørdag 25. september klokken 16.00 ble alle regler om arrangementer i covid-19-forskriften avviklet. Dette gjelder f.eks. avstandskravet, antallsbegrensningen og registreringsplikten.

På bakgrunn av dette ble smittevernveilederen for Den norske kirke avviklet fra samme tidspunkt. Alle kirkens arrangementer og aktiviteter kan gjennomføres som normalt før pandemien. Det vil ikke lenger være smittevernfaglige begrensninger på vår drift.

Dette betyr også at barne- og ungdomsarbeidet kan gjennomføres som normalt, før pandemien. Trafikklysmodellen for kirkens barne- og ungdomsarbeid videreføres ikke, men det oppfordres til dialog med kommunen ved lokale smitteutbrudd.

Noen generelle smittevernråd for samfunnet er fortsatt relevante for kirkens virksomhet:

  • Gode håndvaskrutiner
  • Host i papirlommetørkle eller albukroken
  • Hold deg hjemme hvis du er syk, og følg helsemyndighetenes råd for testing

Den norske kirke anbefaler at det legges til rette for bruk av håndsprit ved inngangene til kirkens bygninger. For øvrig oppfordres det til at man søker veiledning hos kommunen dersom det innføres tidsbegrensede strengere lokale tiltak.

 

Den norske kirke skal ikke ha strengere tiltak enn det som gjelder i samfunnet. Det er ikke lenger grunnlag for å sette begrensninger på arrangementer og samlinger. At reglene oppheves er forsvarlig, ifølge Helsedirektoratet og FHI.

Les mer informasjon på regjeringen.no.