I revidert statsbudsjett for 2019 foreslås det å øke kompensasjonsgraden for sykepenger til selvstendig næringsdrivende fra 75% til 80%

Mange av Creos medlemmer er helt eller delvis selvstendig næringsdrivende. Noen av eget valg, noen fordi de presses til det, og noen fordi det rett og slett ikke finnes andre alternativer. Uavhengig av årsak har Creo i en årrekke arbeidet hardt for å sikre denne gruppen bedre sosiale rettigheter. Og vårt arbeid gir resultater!

I dag har ikke selvstendige rett til sykepenger de første 16 dagene av en sykmeldingsperiode, og frem til nå har de ikke fått mer enn 75 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. dag. I revidert statsbudsjett for 2019 som legges frem i dag, foreslås det å øke kompensasjonsgraden for sykepenger til selvstendig næringsdrivende fra 75% til 80% med virkning fra 1. oktober 2019.
5% kan for noen virke som et relativt ubetydelig beløp, men for lavtlønte kunstnere er dette et skritt i riktig retning!

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik sier i Dagsavisen at «Venstre ikke vil at folk skal velge bort å starte sin egen virksomhet på grunn av dårlige velferdsordninger. Tvert imot trenger vi insentiv som gjør at flere tar steget.» Creo takker Venstre og Kulturminister Trine Skei Grande for at kunstnere og andre selvstendige nå får et litt tryggere arbeidsliv.

Nå skal Creo jobbe videre for at de fortsetter å øke dekningsgraden.
Hører vi 100%?…