Arbeidet med å fornye læreplanene i programfagene på studieforberedende utdanningsprogram er i startgropa, og du kan være med på å utvikle læreplanene.

I februar starter arbeidet med å fornye læreplanene i programfagene på studieforberedende utdanningsprogram. Dette omfatter læreplaner i kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon, musikk, dans og drama og idrettsfag.

Utdanningsdirektoratet, i samarbeid med Sametinget, søker engasjerte og dyktige medarbeidere som skal være med å utvikle læreplanene.

Har du lyst til å ha ekstra innflytelse på hvordan læreplanene i disse fagene skal utformes, er kanskje dette en jobb for deg. Da bør du få noen til å foreslå deg innen 7. januar. PS! Det er ikke mulig å foreslå seg selv.

 

Les mer om fornyelsen av programfag på studieforberedende utdanningsprogram her.

Her er de første skissene til nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående.