Forhandlingene i lønnsoppgjøret mellom KS og LO Kommune endte med brudd. Kommuneoppgjøret går nå til mekling.

Bruddet ble klart ettermiddag, fredag 29. april. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren. Meklingen har frist midnatt natt til 24. mai. Lykkes man ikke å nå fram til enighet der, betyr det streik for LO-kommunes 190 000 medlemmer fra arbeidstidens begynnelse den 24. mai.

– Ingen ønsker streik, derfor håper vi at vi greier å komme fram til et resultat under meklingen. Likevel er det slik at streik er det kraftigste virkemiddelet vi har. Det vil vi bruke dersom det er nødvendig for å fremme medlemmenes rettferdige og riktige krav, sier Mette Nord, leder for LO kommune.

LO Kommune krevde i forhandlingene økt kjøpekraft for alle gjennom sentrale tillegg, og ville også sikre at mindrelønnsutvikling ble kompensert. Årslønnsveksten i KS-området i 2021 var den laveste blant de store tariffområdene. LO Kommune krever at etterslepet i 2021 kompenseres i årets oppgjør.

– Partene står for langt fra hverandre til at det har noen hensikt å fortsette. Det går på flere elementer i våre krav, men først og fremst på rammens størrelse, sier Hans Ole Rian. Sammen med forbundssekretær Wenche Høidal Husom representerer han Creo i forhandlingsutvalget i LO Kommune.