Forhandlingene mellom Oslo kommune og de fire hovedsammenslutningene endte med brudd i dag. Dermed går oppgjøret til mekling.

– Det var dessverre ikke grunnlag for å komme fram til en forhandlingsløsning. Vi har ikke blitt forespeilet en økonomisk ramme, og har dermed ikke noe reelt tilbud fra arbeidsgiver som vi kan forholde oss til. Dessuten var det elementer i arbeidsgivers siste tilbud som vi ikke ville gi økt kjøpekraft og lønnsutvikling for alle, sier forhandlingsleder Per Egil Johansen i LO Kommune Oslo

Tidligere i dag ble det klart at hovedoppgjøret i KS, som resten av kommune-Norge er en del av, endte i brudd. Kort etter konstaterte partene i Oslo kommune at det ikke var grunnlag for å fortsette forhandlingene.

Oslo kommune la i dag frem sitt tredje krav/tilbudsdokument. I det framgår det at kommunen ønsker et prosentvist tillegg på lønnstabellen, men med et minimums kronetillegg for alle. I tillegg ønsker de at deler av lønnspotten skal gå til lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Hverken prosenttillegget, kronetillegget og andelen de ønsker å bruke på lokale forhandlinger er spesifisert.

– Vi kan selvsagt ikke godta ukjente prosentsatser eller kroner. I tillegg kan vi vanskelig akseptere at det avsettes midler til lokale forhandlinger. Vårt hovedkrav er fortsatt at hele laget skal få et godt lønnsoppgjør. Det er særlig de med lavere og midlere inntekter som rammes av økte priser på strøm, matvarer og drivstoff og økt rente. I en slik situasjon vil ikke vi være med på at de med høyere inntekter stikker fra resten, sier Johansen.

– Våre medlemmer er helt sentrale for at Oslo kommune skal kunne yte gode velferdstjenester og god service overfor byens befolkning gjennom hverdager og kriser. Med det utgangspunktet er det nedslående at arbeidsgiver ønsker å legge til rette for at det tas penger fra den sentrale ramma for å overføre til lokale lønnsforhandlinger, uttaler Roger Dehlin som er en del av forhandlingsledelsen i LO Kommune Oslo og leder av Fagforbundet Oslo.

Tariffoppgjøret går dermed til mekling hos Riksmekleren. Fristen for å komme fram til en omforent løsning hos mekleren er ved midnatt 23. mai. Ved fortsatt uenighet blir det streik.

– Vi ønsker i utgangspunktet ikke streik, og håper på gjennomslag for våre krav hos Riksmekleren. Et samlet LO har ikke vært i streik i Oslo kommune siden 1986, og tar ikke lett på å bruke dette virkemiddelet. Men om nødvendig, så er vi beredt til å streike for medlemmenes rettferdige krav.

I forhandlingsutvalget i LO Kommune Oslo blir Creo representert av forbundssekretær Einar Bergem.