Creo har sendt bekymringsmelding til kunnskapsdepartementet angående lærernes arbeidssituasjon og smittevernstiltak under koronapandemien.

– Vi har fått flere tilbakemeldinger fra lærere som er usikre og engstelig for koronasmitte. De forteller at det er tilnærmet umulig å opprettholde 2 meter avstand, og at de kommer i kontakt med mange mennesker i løpet av en uke, sier Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo

Noen av bekymringene Creo har mottatt retter seg mot ivaretakelsen av lærernes arbeidssituasjon og smittevern generelt, mens noen gjelder særskilte utfordringer knyttet til musikk- og kulturfagenes egenart og undervisningsform. I tillegg jobber en del lærere i deltidsstillinger og har derfor ofte nærkontakt med elever i forskjellige kommuner.

Les brevet til kunnskapsdepartementet

 

Vanskelig å holde avstand

Rian forteller at lærere i musikk, dans og drama og på kulturskolen møter ekstra utfordringer.

– Disse linjene er preget av mer aktivitet og samhandling, og ikke minst kontakt med felles utstyr.

For lærere med undervisning som involverer musikk, blåseinstrumenter, korundervisning, sang og så videre, er det vanskelig å opprettholde smittevern. Flere videregående skoler har også lagt til rette for ettermiddagsøving i skolens lokaler, hvor lærer ikke har mulighet til å passe på at smittevern er ivaretatt, eller at utstyr blir riktig rengjort til undervisning neste morgen.

Les mer om Creo

 

Mangel på smittevernsutstyr

Flere lærere har også rapportert om store mangler når det gjelder smitteversnutstyr.

– Skolene må sørge for et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø for lærere. Nå må kunnskapsdepartementet gjøre en grundig vurdering og sørge for at lærere har tilstrekkelig med smittevernsutstyr.

Det er praktisk utfordrende å gjennomføre digitale undervisninger i en rekke av disse fagene.

– Det er for eksempel vanskelig å gjennomføre en korundervisning over Teams, sier Rian,  – Derfor er det enorm viktig å få på plass et godt smittevern.

 

Må prioriteres i vaksinekø 

– Jeg ber kunnskapsministeren gå til helseministeren og si at lærere og andre i kulturskolen må bli prioritert i vaksinekøen. Lærere har en enormt viktig og samfunnskritisk posisjon og må bli prioritert, avslutter Rian.