Creo er for ytringsfrihet for alle, uavhengig av ståsted.

Det ble denne uken kjent at Forfatterforeningen etter avstemning blant medlemmene trekker støtten til Norske dansekunstneres opprop til Ytringsfrihetskommisjonen. Oppropet som ble støttet av femten kunstnerorganisasjoner, deriblant Creo, ble kritisert og diskutert både offentlig og internt i mange av organisasjonene. Creos medlemmer har, med noen ytterst få unntak, ikke kritisert avgjørelsen om å stille seg bak oppropet.

Vi tar dette som et tegn på at våre medlemmer har forstått vårt behov for å vise solidaritet med kunstnere som blir truet og trakassert. For ytterligere å presisere vårt ståsted vil vi understreke at:

  • Creo selvsagt er for ytringsfrihet for alle, uavhengig av ståsted.
  • Creo er mot sensur, boikott eller scenenekt.

 

Creo deltok aktivt på Kulturytring Drammen og stilte til debatt der vi ble invitert. Creos underskrift på støtteerklæringen innebærer heller ikke at vi har stilt oss bak Norske Dansekunstneres selvstendige innspill til Ytringsfrihetskommisjonen.

Diskusjonen i etterkant av oppropet har vist at flere leser oppropet på en annen måte enn det vi la til grunn da vi ga det vår støtte. Oppropet var uklart, trakk frem flere ulike saker, og kunne med fordel vært mer presist. På grunn av disse uklarhetene har debatten i stor grad handlet om hva teksten i oppropet egentlig betyr. Dette beklager vi som medunderskriver. Vi er derfor enige i mye av kritikken mot utformingen av teksten i oppropet.

Grunnen til at vi valgte å skrive under på oppropet var å stille oss solidariske med kunstnere som har blitt utsatt for grove trusler. Det står vi fremdeles ved.

Vi har blitt presentert for konkrete eksempler på kunstnere som har blitt utsatt for grove voldstrusler mot seg selv og egen familie som følge av sine ytringer. Fysisk sikkerhet er en forutsetning for ytringsfrihet. Dette er også bakgrunnen for at Creo hele tiden aktivt har støttet organisasjonen Safemuse som arbeider for kunstnerisk ytringsfrihet globalt. Når ytringsfriheten også blir utfordret i eget land i form av hat og hets på nett, og trusler og trakassering av journalister, samfunnsdebattanter og kunstnere må vi stå opp for denne.

 

Hans Ole Rian, forbundsleder
Christine Thomassen, nestleder
Anders Hovind, nestleder