De siste årene har Creo hatt et særskilt fokus på psykisk helse. Nå utvider Creo satsningen ved å invitere et utvalg medlemmer til et prøveprosjekt med NION.

Satsningen er et prøveprosjekt i samarbeid med NION. De tilbyr Creos medlemmer videokonsultasjon med en samtalepartner.

NION, er et oppstartmiljø bestående av nyutdannede psykologistudenter, alle med master i klinisk- og helsepsykologi. De fokuserer på et tilbud til de som trenger noen å prate med om normalpsykologiske vansker før det utvikler seg til en diagnose.

– I Nion har vi troen på vår evne til å finne de gode løsningene i eget liv gjennom den gode samtalen. Livet kan by på både store og små utfordringer og de kommer ikke alltid i passende porsjonspakker. Ofte dreier det seg om “normale kriser” som angår oss alle, og hvor vi kan bli sittende fast i tanker, følelser og handlingsmønster som er mer nedbrytende enn oppbyggende, sier Tord Wold i NION.

Her kan du lese mer om prosjektet.

Viktig satsning

Christine Thomassen, nestleder i Creo

Christine Thomassen, nestleder i Creo, forteller at hun er glad for å nå kunne utvide satsningen innenfor scenekunstmedisin, spesielt under pandemien.

– Å jobbe i kulturlivet kombinerer ekstreme prestasjonsyrker med, for de fleste, en utrolig usikker og utsatt arbeidssituasjon. Dette er beintøft til vanlig, og nå har vi også pandemien på toppen av alt.

Som en start, inviterer Creo nå 40 medlemmer til å ta del i prosjektet.

– Mange av Creos medlemmer har uttrykt et behov for noen å snakke med om det som gjør det tøft å stå i hverdagen, eller til og med hindrer dem i å gjøre det de elsker mest av alt; å utøve sitt kunstneriske yrke.

Kan utgjøre en stor forskjell

Thomassen forteller at det ikke alltid skal så mye til for å gjøre en forskjell.

– Ofte trenger man noen som kan lytte og som kan hjelpe til med å «rydde» i det følelsesmessige kaoset man står i. Men det er ikke alltid familie og venner er nok eller riktig. Dette er grunnen til at Creo nå har satt i gang prøveprosjektet sammen med NION.

Creo ønsker derfor å gjøre tiltak som kan bedre situasjonen med fokus på den enkeltes mentale helse, både i denne akutte situasjonen og på lengre sikt.

Les mer om bakgrunnen for prosjektet her!