Ansatte i private barnehager fortjener like gode pensjonsordninger, lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i kommunale barnehager.

Private barnehager får driftstilskudd fra kommunen på lik linje som kommunale barnehager, men lønna og pensjonsavtalene er ofte dårligere for ansatte i private enn i kommunale barnehager. Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har gjentatte ganger lovet ansatte i sine medlemsbarnehager en pensjonsordning på nivå med ansatte i kommunale barnehager, men har igjen utsatt å innfri løftene. Penger som kunne vært brukt på en anstendig pensjonsavtale har i mange tilfeller blitt tatt ut som profitt av eierene. Nå skylder PBL på at de kommunale tilskuddene til pensjon har blitt lavere, og at det ikke er mulig å innfri en skikkelig pensjonsordning.

Creo gir full støtte til alle barnehageansatte som streiker. Ansatte i private barnehager fortjener like gode pensjonsordninger, lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i kommunale barnehager.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å vise sin støtte til barnehageansatte som streiker!