Mandag denne uken var Creo på Oslo Rådhus for å motta Miljøfyrtårndiplomet fra ordfører Marianne Borgen.

Miljøfyrtårn er en milepæl Creo har jobbet mot lenge. I løpet av det siste året har vi jobbet for å bli sertifisert ved å kartlegge vårt eget avtrykk, og utarbeide nye grønne mål og rutiner.

Miljøfyrtårn er et ledelsessystem som skal hjelpe organisasjonen med å måle effekten av våre egne tiltak, gi oss oversikt over eget arbeid, og hjelpe oss med å bli gradvis grønnere. Formålet er å kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt eget miljøarbeid. 

Kunst og kultur har kraft til å påvirke holdninger

For Creo vil det å være Miljøfyrtårn si at vi også skal fortsette arbeidet med å gjøre det enklere for medlemmene våre å ta gode og grønne valg. Vi jobber for at miljøvennlig og bærekraftig drift skal bli kulturfeltets førstevalg.

Kunst og kultur har kraft til å påvirke holdninger og politisk kurs, og med det følger et ansvar. Som Norges største kunst- og kulturorganisasjon skal Creo være i førersetet i disse sakene, i kulturlivet og i fagbevegelsen.  

Mandag mottok Creo Miljøfyrtårndiplomet fra ordfører Marianne Borgen, sammen med rundt 50 andre nysertifiserte bedrifter og organisasjoner.

Et mer bærekraftig kunst- og kulturfelt

Sertifiseringen stiller høye krav til oss, og vi skal stille høye krav til andre. Creo skal arbeide for et mer miljøvennlig og bærekraftig kunst- og kulturfelt, for de som lever for kunsten, og for de som lever av den. Det er nå jobben begynner. Vi ser frem til det.

Creo skal, blant annet: 

  • kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt eget miljøarbeid
  • bygge et sunt og trygt arbeidsmiljø, som legger til rette for faglig og personlig utvikling, med tillit til ledelse og medarbeidere
  • øke antall miljømerkede produkter i daglig drift
  • prioritere produkter som belaster miljøet minst mulig under produksjon, når det er i bruk og når det blir til avfall
  • jobbe for å ikke øke vårt energibruk
  • unngå unødvendig reising

 

Du kan lese Creos handlingsplan for miljø og bærekraft her, og vår uttalelse om miljø fra Creos landsmøte her.

Er du ute etter lure tips for å bli mer miljøvennlig? Se Miljøfyrtårns egen side for miljøtips!