Forbundsstyret i Creo har vedtatt å anbefale en minstesats i næring for prøver som er innkalt av oppdragsgiver/konsertarrangør. Prisen for et frammøte på opptil 3 timer skal utgjøre 3/4 av gjeldende konsertsats. Ut over 3 timer er prisen 1/6 konsertsats per påbegynt time.

Gjeldende konsertsats er kr 4 700. Dette betyr i klare tall at anbefalt minstesats for prøver som er innkalt av oppdragsgiver/konsertarrangør er kr 3 525 for opptil 3 timer, og kr 783 per påbegynt time ut over 3 timer.