Forbundsstyret i Creo har vedtatt å anbefale en minstesats per time for nødvendig administrativt arbeid knyttet til enkeltstående prosjekter. Satsen utgjør en tidel av den til enhver tid gjeldende anbefalte minstesats for konsert (p.t. kr 4 545), altså kr 454,50. Satsen benyttes ved budsjettering der tilskuddsyter åpner for å støtte administrativt arbeid.

Creos Arbeidsutvalg har vedtatt at den samme timesatsen, kr 454,50 skal gjelde for betalt øving knyttet til ferdigstillelse av enkeltstående prosjekter.

Til hjelp i budsjettarbeid anbefaler Creo at man benytter den samme timesatsen ved kalkulering av verdien av ubetalt kunstnerisk arbeid, såkalt egeninnsats. Egeninnsats føres som kjent i budsjettet med samme sum på utgifts- og inntektssida, og påvirker derfor ikke budsjettet på annen måte enn at omsøkte midler da utgjør en mindre andel av totalbudsjettet.

Videre har Creos Arbeidsutvalg vedtatt å anbefale minstesatser for henholdsvis musikalsk ansvarlig og turnéledelse.

Musikalsk ansvarlig skal ha gjeldende konsertsats pluss et tillegg på minimum 20 prosent.

Turnéleder skal ha gjeldende konsertsats per turnédag hvis vedkommende ikke medvirker som utøver. Hvis vedkommende også medvirker som utøver eller tekniker skal det betales gjeldende konsertsats pluss minimum 20 prosent.

 

Les mer om Creos frilanssatser