De ansatte i Trippel-M, selskapet som leverer teknologi- og videoproduksjon til sceneteknisk bransje, samlet seg i midten av februar for å velge tillitsvalgt og etablere Creo-klubb.

Etableringen er Creos 5. klubb i sceneteknisk bransje, etter at ansatte i firmaene Bright, Trondheim lyd, Lydteamet og Nasjonal jazzscene gjorde det samme i 2020.

I forbindelse med Covid19-krisen, som rammer sektoren hardt, har Creo styrket sin satsing på fagorganisering av teknikere og produksjonspersonell.

Ønsker du å være medlem i Creo? Les mer her!

– Vi er nå klare til å forhandle en tariffavtale med arbeidsgiverorganisasjonen Virke, sier Christine Thomassen, nestleder i Creo.

Trippel-M levende bilder har per i dag 29 ansatte og er blant landets største norskeide selskaper innen AV-tekniske løsninger, TV-, og videoproduksjon, streaming og innholdsproduksjon. Tillitsvalgt Håvard Lund forteller at Creo-klubben tenker langsiktig og vil utvikle Trippel-M og hele bransjen til å bli et sted med opplæringsløp, tariffavtale og ryddige forhold.

– Ballen har begynt å rulle, og vi vil ha en stemme i prosessen for å skape en bedre bransje hvor både kvinner og menn kan ha en god arbeidsplass, gjennom alle livets faser og kriser, sier Lund.

Daglig leder og eier av selskapet, Ole-Andreas Løvland, sier at en organisering av de ansatte er svært positivt både for bransjen som helhet og for selskapet spesielt:

– En profesjonalisering av denne bransjen er svært velkomment og vil både skape bedre vilkår for de ansatte og gjøre at selskapene i bransjen får likere vilkår å konkurrere under.

Christine Thomassen er glad for at de ansatte i Trippel-M tar del i Creos teknikersatsing.

– Teknikere kommer til Creo for å ta et felles ansvar for bransjen. Det er en sabla god motivasjon, når vi sammen skal komme oss ut av Koronakrisen på en trygg og ryddig måte, avslutter Thomassen.