I midten av september etablerte ansatte og frilansere i Lydteamet AS i Bodø den tredje Creo-klubben i sceneteknisk bransje. Lydteamet er Nord-Norges største scenetekniske firma, og en viktig profesjonell aktør for kulturliv og andre arrangører i landsdelen.

– Vi vil være delaktig i bransjens utvikling, og være representanter for teknikere i nord, sier tillitsvalgt Sindre Nicolaisen.

Creo har intensivert arbeidet for å fagorganisere teknikere, og arbeider nå målrettet for en tariffavtale på området.

– Vi setter stor pris på at de ansatte i Lydteamet vil ta del i det viktige arbeidet som ligger foran oss, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian. Med en så viktig aktør som Lydteamet med i et partssamarbeid, åpner dørene seg for viktige endringer som vil styrke bransjen for både bedrifter og teknikerne, sier Rian.

Avstanden mellom ansatte og ledelse er kort i firmaet, og daglig leder Morten Buvik var selv tilstede på stiftelsesmøte. Han er udelt positiv til etableringen av fagforeningsklubb.

– Som arbeidsgiver har det gledet meg at bransjen selv har jobbet hardt for å forbedre arbeidsvilkår til de mange teknikere som jobber. Det at de ansatte organiserer seg igjennom Creo og etablerer Creo-klubb, tar jeg som et positivt tegn på at den enkelte arbeidstaker engasjerer seg og ønsker videreutvikle sin egen arbeidsplass til et levedyktig sted, også i framtiden.

 

(foto) fv: tillitsvalgt Sindre Nicolaisen og styreleder i Creoklubben Sander Moen.