Fredag 13. november etablerte de ansatte Creo-klubb på Victoria, Nasjonal Jazzscene. Konsertstedet er en av de viktigste scenene i Norge med over 180 konserter årlig, og et program som gir selv garva konsertgjengere hakeslipp.

Initiativtagerne til fagorganiseringen er de kveldsansvarlige, som er en av støttefunksjonene kulturlivet er avhengige av for å få arrangementene til å skje. Fra musikerne kommer inn til lydprøve, frem til publikum er ute av lokalet, er tillitsvalgt Emilie Hafskjold Thoresen og hennes kollegaer ansvarlige for sikkerhet og avvikling av arrangementet.

Arbeidsoppgavene mange og varierte. Vi er blant annet artistvert, stagehand, lystekniker, sikkerhetsansvarlig og ansvarlige for billettsalget og de frivillige publikumsvertene. Det er tunge løft, tidvis lange dager og generelt fysisk krevende. Dette er også en jobb som har blitt betraktelig profesjonalisert i løpet av de siste årene, og fagorganisering er en naturlig forlengelse av det.

– Vi starter ikke en Creo-klubb fordi vi er misfornøyde, men fordi det er en god måte å organisere kommunikasjon og samarbeid med ledelsen på. Ikke minst er det viktig for oss å bli en del av det viktige arbeidet Creo gjør, særlig under Koronakrisa.

Også ledelsen er positive til etableringen:

Vi ønsker den nyetablerte Creo- klubben på Nasjonal jazzscene velkommen, og synes det bra at de kveldsansvarlige fagorganiserer seg, sier daglig leder Jan Ole Otnes.

Klubben på Victoria går inn under Creos satsing på fagorganisering av teknikere, produksjons-personell og støttefunksjoner.

– Creo ser hvor viktig produksjons- og støtteapparatet er for kulturlivet. Vi er glade for å ha denne yrkesgruppa med på laget. Nasjonal Jazzscene befester med dette sin posisjon som en viktig og seriøs arrangør, kommenterer forbundsleder Hans Ole Rian.

 

Tillitsvalgt Emilie Hafskjold Thoresen

 

Foto: Nasjonal Jazzscene, Francesco Saggio