Hvorfor er mental trening så viktig? Hvordan praktiserer man mental trening? Og hvilke ubevisste mentale prosesser påvirker trivsel og prestasjon i det daglige?

Mang en scenekunstner har opplevd at de ikke får brukt sine ressurser og evner maksimalt på grunn av psykiske spenninger og uro. Mental trening kan være avgjørende om du ønsker å bli veldig god på noe, mestre situasjoner som er forbundet med intenst press, og om du ønsker å vokse mentalt i takt med utvikling av egen dyktighet. Mental trening er også viktig om du ønsker å reagere med motivasjon og energi istedenfor å bli sint eller lei deg ved feil og nederlag eller ved konflikt.

I samarbeid med Philip Dammen lanserer Creo nå helt nye ressurssider for våre medlemmer som vil lære mer om praktiseringen av mental trening. Philip Dammen er Dr. Philos emeritus ved Norges Musikkhøyskole, og har arbeidet med prestasjonsforberedelser og psykisk oppbygging av musikere, dansere og skuespillere i flere tiår.

Nestleder i Creo, Christine Thomassen, leder Creos arbeid innen Scenekunstmedisin. Hun mener kvalitet i kunstnerisk prestasjon er avgjørende for å kunne livnære seg som kunstner.

– En optimalt fungerende fysisk og mental helse er forutsetning for å kunne levere på topp nivå gjennom hele karrieren. Creo har i denne Landsmøte-perioden derfor hatt scenekunstmedisin som satsningsområde, sier Thomassen.

– I løpet av de siste to årene har vi delt mye informasjon på nettsidene våre, vi har holdt en rekke ulike arrangementer som omhandler temaet og vi har fått på plass en første oversikt over behandlere og forebyggere som våre medlemmer har gode erfaringer med. Vi har også inngått en intensjonsavtale med andre aktører i bransjen om å arbeide aktivt med temaet psykisk helse. Her kan det være greit å skille mellom psykisk helse, og mental trening, selv om det naturligvis henger tett sammen. Ressurssidene vi lanserer nå fokuserer på mental trening som et aktivt verktøy i arbeidet både med å takle en tøff hverdag, men ikke minst som redskap for å prestere enda bedre.

Nestleder i Creo, Christine Thomassen. Foto: Åsa Maria Mikkelsen.

Thomassen mener at mental trening er kan være spesielt viktig for vår bransje.

– Mange utfordringer følger våre medlemmers arbeidshverdag; stor arbeidsbelastning, usikre arbeidsforhold og økonomi, mangel på trygderettigheter, krevende arbeidstider, stor konkurranse og økende prestasjonspress. Mens kunstnere jobber ekstremt hardt og øver masse på instrumentet sitt, med stemmen og med kroppen, opplever Creo at det i dag er alt for lite fokus på mental trening.

– I idretten er mental trening en helt naturlig og integrert del av jobben, men i kulturfeltet tar de fleste tak i dette først når man har møtt veggen på en eller annen måte. Slik jeg ser det, dreier ikke mental trening seg kun om å håndtere krisesituasjoner, sceneskrekk og angst, men også å realisere vårt kunstneriske potensiale. Nettopp derfor har Creo inngått dette samarbeid med Philip Dammen. Han har arbeidet med disse temaene i en årrekke. Vi ønsker å gi våre medlemmer et utgangspunkt for å begynne å jobbe med dette, før det er for sent.

Christine Thomassen og Philip Dammen – Frilansfrokost om Mental Trening. Foto: Runhild Heggem

Thomassen jobbet som solist i Nasjonalballetten i nesten 20 år, og som utøver har hun selv erfart både skader, press og ekstreme prestasjonskrav.

– Jeg jobbet som regel fysisk 8-10 t om dagen, men det var aldri fokus på mental trening. Jeg belaget meg i all hovedsak på gode venner og kolleger rundt meg, og hadde flaks ved at jeg hadde en mamma som var psykoterapeut og kunne hjelpe meg i krisetider. Jeg erfarte ingen hjelp satt i system. Når jeg tenker tilbake på hvor ekstremt krevende det var, og hvor lite som skal til for å gjøre en stor forskjell, blir jeg både litt trist og sint. Jeg tror jeg kunne fått realisert enda mer av mitt kunstneriske potensiale, og i perioder hatt det betraktelig bedre, med enkle hjelpemidler. Dette er en av grunnene til at jeg er så engasjert i Creos arbeid på dette feltet. Jeg blir veldig glad når jeg nå hører at det faktisk er flere og flere som begynner å sette fokus på temaet.

En optimalt fungerende fysisk og mental helse er forutsetning for å kunne levere på topp nivå gjennom hele karrieren

De siste 8 månedene har kulturlivet stått i sin verste krise noensinne. Mental trening er derfor spesielt viktig akkurat nå

– Corona virker som et ekstremt forstørrelsesglass på all den usikkerheten og uforutsigbarheten så mange av medlemmene våre allerede står i «til vanlig». Usikkerhet om inntekt og arbeidsmuligheter i tiden fremover tærer på svært mange I tillegg er vi inne i den mørke årstiden med en stor grad av isolasjon, sier Thomassen.

– Vi tror at mange har behov for litt hjelp til å stå i alt dette, og komme seg gjennom dagene. Samtidig er det også Creos håp at medlemmene våre kan bruke denne tiden til å lære seg noen metoder, og innarbeide seg noen nye vaner, slik at man kanskje står bedre rustet når vi kommer ut på den andre siden. Man sier jo ofte at ut av kriser kan det også komme noe positivt. Kanskje kan dette være ett slikt positivt element.

Gå til Creos ressurssider for Mental Trening.

NB: Dette innholdet er passordbeskyttet, men som medlem i Creo har du har du full tilgang.