Resultatet skal nå ut til uravstemning

Creo og Stiftelsen Fargespill har, etter ett og et halvt års forhandlinger, kommet til enighet om en ny overenskomst for våre medlemmer ansatt ved virksomheten.

Resultatet av forhandlingene skal nå ut til uravstemning blant medlemmene, og ved et ja-resultat vil overenskomsten bli gjeldende fra 1. mars.

Creos forhandlingsutvalg var satt sammen av tillitsvalgt Helene Aasebø og Tore Walmsnæss fra Creo sentralt.

Creo anbefaler våre medlemmer å stemme ja i uravstemningen. Mer detaljert informasjon om overenskomsten og uravstemningen vil bli delt direkte med våre medlemmer i virksomheten.

Se overenskomst