Stillingsbeskrivelse:
Medarbeider innen organisasjonsbygging og medlemsvekst – Prosjektsekretær «LO for alle»

Creo har de siste årene vært gjennom betydelige endringer med sterk utvikling og vekst, og vi jobber kontinuerlig for å befeste og videreutvikle vår posisjon som den ledende fag- og interesseorganisasjonen innenfor kulturfeltet. Creos målsettinger er at vi som organisasjon skal bli større, vi skal bli bedre og vi skal alltid ha medlemmene i fokus. Creos Landsmøte har satt et mål om å nå 11 000 medlemmer innen 2022.

Stillingen vil ha et operativt ansvar for organisasjonsbygging, vekst- og rekruttering, og stillingen og skal bidra til at organisasjonen når sine målsettinger. Stillingen skal også støtte opp under LOs vekstambisjoner, og da spesifikt gjennom å sikre vekst i målgruppene definert i prosjektet «LO for alle».

Stillingen vil inngå som en del av Creos kommunikasjonsavdeling, og vil også arbeide tett både med den valgte og daglige ledelsen i organisasjonen.

Stillingen er knyttet til «LO for alle» prosjektet, og er i utgangspunktet derfor en midlertidig stilling for perioden januar 2021 til og med desember 2022. Creo vil i løpet av perioden vurdere hvorvidt funksjonen skal videreføres som en fast stilling i organisasjonen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Rekruttering av nye medlemmer.
 • Bistå i utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for innlemming av nye grupper i organisasjonen.
 • Bistå i videreutvikling og implementering av Creos kommunikasjonsstrategi knyttet til medlemsrekruttering.
 • Forankre og integrere Creos kommunikasjons- og vekststrategi i regionlagene.
 • Skolere og følge opp regionlagenes og plasstillitsvalgtes kommunikasjons- og rekrutteringsarbeid.
 • Bistå regionlagene i arbeidet med å sikre tillitsvalgte på alle arbeidsplasser.
 • Vurdere, og tilrettelegge for, Creos tilstedeværelse på ulike arenaer.
 • Utarbeide budskap og informasjonsmateriale til kampanjer og aktiviteter knyttet til medlemsrekruttering.
 • Planlegge, tilrettelegge og eventuelt gjennomføre aktuelle rekrutteringsaktiviteter i regionene.
 • Bistå i videreutvikling av Creos kurstilbud, sentralt og regionalt.
 • Tilrettelegge for god og effektiv samhandling på tvers av organisasjonen, sentralt og regionalt.

 

Kvalifikasjoner

Creo søker en engasjert, selvstendig og proaktiv medarbeider, med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Oppgaven krever evne til oversikt, tydelig prioritering og strategisk tenkning, sammen med entusiasme, vilje og gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.

Vi søker deg som har:

 • Relevant høyere utdanning og/eller relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis fra medlemsorganisasjoner.
 • Erfaring fra prosjektarbeid.
 • Erfaring med planlegging, organisering og gjennomføring av kampanjer.
 • Evne til å omdanne innsikt til konkrete tiltak.
 • Evne til å analysere og synliggjøre kampanjeresultater.
 • Erfaring med innholdsproduksjon til digitale og sosiale medier.
 • Kjennskap til kulturbransjen er en fordel men ikke et krav.

 

Creo kan love deg en hverdag med dyktige kolleger, engasjerte medlemmer og mange muligheter i en organisasjon i utvikling. Du vil få arbeidsvilkår etter tariffavtale og konkurransedyktige betingelser. Creos hovedkontor ligger i Oslo sentrum. Stillingen kan innebære noe reisevirksomhet.

 

Søknad sendes til lkr@creokultur.no med frist 20.10.2020.

For mer informasjon om stillingen kontakt
markeds- og kommunikasjonsansvarlig, Linda Ringstad.
E-post: lkr@creokultur.no
Tlf: 476 52 221