Creo støtter en målrettet boikott mot russiske kulturaktører som opererer som støtte til det russiske regimes aggressive krigføring i Ukraina.

Internasjonal solidaritet mellom kunstnere og kulturarbeidere, kunstnerisk ytringsfrihet og kunstens rolle i samfunnet er en del av Creos ryggrad. I en tid med brutal russisk krigføring i Ukraina og urovekkende autoritære trekk i mange Europeiske land, er fagbevegelse og solidaritet mellom kulturarbeidere viktigere enn noen gang.

Kultur har kraft til å samle folk til kamp mot undertrykkelse, og kulturen kan knytte sammen mennesker og samfunn når folk igjen skal leve sammen i fred. Creo skal i neste landsmøteperiode videreføre og utvikle det internasjonale samarbeidet med kunstnerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere, for å styrke kunstnere og kulturarbeideres rettigheter og innflytelse.

 

Krigen i Ukraina

Creos uttalelse fra landsmøtet 2022

På årets landsmøte er det ikke mulig å komme utenom krigen i Ukraina. Det som i 2014 startet som en Russisk annektering av Krimhalvøya i sør og infiltrasjon av øst-Ukraina, ble i februar 2022 til en fullskala, brutal invasjonskrig av landet. Mens ukrainske musikere i desperasjon måtte bytte ut instrumenter med våpen, tok kunstnere og kulturarbeidere over hele verden til orde for boikott av russiske kunstnere og kulturinstitusjoner.

Creo mener dette var en sunn reaksjon og støtter en målrettet boikott mot russiske kulturaktører som opererer som støtte til det russiske regimes aggressive krigføring i Ukraina. Mye tyder dessverre på at krigen kommer til å vare. Det er derfor viktig å følge utviklingen nøye og bruke erfaringene fra boikottarbeidet mot apartheidregimet i Sør-Afrika og fra kampanjene rettet mot Israels okkupasjon av Palestina, slik at presset mot Russland opprettholdes og har tilsiktet effekt. Samtidig oppfordrer Creo til fortsatt kontakt, utveksling og samarbeid med kunst- og kulturaktører i Russland, som arbeider mot krigen i Ukraina og det brutale russiske regimet.