Sju ansatte ved Røde Kors Haugland står nå i front i kampen for gode og trygge pensjonsordninger.

Creo støtter Fagforbundets ansatte ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter i streiken for en kjønnsnøytral og livsvarig pensjonsordning. En hybridpensjonsordning er en slik ordning.

I mellomoppgjøret i år har Creo fremmet tilsvarende krav i Spekters område 1, det vil si for flere av våre orkester, for teatrene som er en del av Teateroverenskomsten, samt Den Norske Opera & Ballet og Operaen i Kristiansund.

– Kravet om en pensjonsordning som er like god for kvinner og menn, og som sikrer pensjon livet ut, er prinsipielt viktig. Dette er derfor en viktig kamp å ta, og vi stiller oss solidariske med de streikende, sier nestleder i Creo, Christine Thomassen

 

Les mer