Creo – forbundet for kunst og kultur organiserer 9000 musikere, pedagoger, dansere m.m. og var i sin tid pådriveren for å opprette Fond for utøvende kunstnere. Fondet er nå et kulturfond, med stor betydning for frilansutøvere i Norge. Fondet støtter innspillinger som gjøres i Norge, og utøvere som bor og har sitt virke i Norge. De bidrar sterkt til at frilansutøvere kan leve av sin kunst. Gjennom at fondet bevilger støtte etter en kunstfaglig vurdering innen alle sjangere setter det dermed et kvalitetsstempel på prosjektene, noe som igjen genererer både interesse og andre inntekter.

Fond for utøvende kunstnere er nesten mer nødvendige i dag enn for noen tiår siden. Fondets eneste inntekt er fra offentlig bruk av innspillinger som ikke har vern etter åndsverkloven. USA har ikke sluttet seg den s.k.«Roma-konvensjonen» som sikrer vederlagsrett for utøvere og produsenter.  Innspillinger gjort i USA er dermed ikke vernet.

Creo støtter fondets krav om at åndsverkloven må tydeliggjøres hva gjelder hvilke innspillinger som har vern eller ikke. Loven må sikre at midler som Gramo krever inn for ikke-vernede innspillinger skal tilføres fondet som avgift. Loven må være tydelig på at vernet skal baseres på produsentens nasjonalitet, noe som også vil være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser i henhold til Roma-konvensjonen.