Det nye utvalget skal representere de unge medlemmenes stemme i organisasjonen.

Landsmøtet har vedtatt at det skal opprettes et eget utvalg for unge medlemmer i Creo, Creo Ung. Utvalget skal representere de unge medlemmenes stemme i organisasjonen. De skal bidra til å sikre at unge medlemmer opplever det som meningsfullt og relevant å være medlem av Creo, og de skal bidra til å styrke medlemsdemokratiet og engasjementet blant unge medlemmer.

Utvalgets første møte

Creo Ung hadde sitt første møte torsdag 14.mars. Det ble en innholdsrik dag med mye informasjon og ikke minst gode diskusjoner om hva Creo Ung skal være og hva de skal gjøre. Utvalget fikk en gjennomgang av Creos historie og dagens organisasjonsstruktur, de hadde besøk av LOs ungdomsrådgiver, og de fikk tid til å bli godt kjent.

Utvalget er bredt sammensatt, og medlemmene har en variert bakgrunn. Du kan lese mer om de enkelte medlemmene her.

Imponerende engasjement

Creo Ung har i oppstartsfasen administrativ støtte fra forbundssekretær Line Grenheim og nestleder Cathrine Nyheim, men de vil arbeide mer selvstendig i tiden fremover. Både Line og Cathrine er veldig imponert over medlemmene i utvalget og deres engasjement.

– For en gjeng! Dette blir veldig bra! Det er utrolig stas med så dedikerte og engasjerte unge medlemmer. Creo Ung er et veldig positivt tilskudd til Creo, og jeg gleder meg til å følge arbeidet deres videre, sier nestleder Cathrine Nyheim.

– Det er essensielt for både Creo og fagbevegelsen at unge stemmer får plass og mulighet til å påvirke rammene for fremtidens kultur- og arbeidsliv. Her kommer Creo Ung til å ha en viktig rolle, tilføyer forbundssekretær Line Grenheim.