På Creos landsmøte 2018 oppfordret lydtekniker Stig Gunnar Ringen til boikott av israelske kulturaktører som opptrer på israelske bosettinger på Vestbredden, eller på andre måter bidrar til okkupasjonen av Palestina.

Creo ønsker å vise solidaritet med palestinske kunstnere, og følgende uttalelse ble vedtatt:

Kunst har kraft til å endre samfunn. Landsmøtet oppfordrer alle kunstnere til ikke å delta i arrangementer som kan bli brukt til inntekt for en politikk eller en bevegelse som strider imot demokratiets, menneskerettighetenes og folkerettens prinsipper. Creo ønsker å vise solidaritet med palestinske kunstnere og kulturarbeidere gjennom en boikott av israelske kulturinstitusjoner og kulturaktører som opptrer på israelske bosettinger på Vestbredden eller som på annen måte støtter eller bidrar til okkupasjonen av Palestina. Den nye offensiven for å gjøre Jerusalem til Israels hovedstad og den stadig mer kritiske situasjonen for palestinere i Øst Jerusalem påvirker også kulturlivet i den delvis okkuperte byen. Creo oppfordrer kunstnere til å avstå fra å opptre på kulturarrangementer i Jerusalem som er støttet av israelske myndigheter eller på andre måter fremmer okkupasjonen. Israelske kunstnere og kulturarbeidere som er imot okkupasjonen opplever stadig mer sensur og restriksjoner. Derfor anmoder Creo alle kunstnere om å bidra til å styrke samarbeidet med israelske kulturaktører som arbeider mot okkupasjonen av de palestinske områdene.

Foto: Marte Bjerke