Etter siste utvikling med Korona, og de nye retningslinjene fra Oslo kommune, har vi besluttet at alle Creos arrangementer som samler en gruppe mennesker, f.eks. årsmøter eller kurs, forsøkes utsatt.

Siden årsmøtene i Creo OAØ, Creo VBT, og så etter det i Creo Oslo, Creo Viken og Creo VT er satt opp hos oss førstkommende fredag ser vi oss dessverre nødt til å utsette disse til en senere dato.

NSc i Creos  årsmøte lørdag 21. mars rammes også av Korona og må avlyses.