Dette er våre innspill til komiteene.

Torsdag 6. oktober leverte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Nå skal det forhandles på Løvebakken, primært med SV, som er regjeringens foretrukne budsjettpartner.

Regjeringen har lagt opp til et stramt budsjett, og alle departementer og områder kjenner på de vanskelige tidene verden – og Norge – er inne i. Likevel er det noen områder som blir prioritert, og andre ikke. Noen av løftene i regjeringens Hurdalserklæring fra i fjor blir oppfylt, mens mange andre må vente i ett eller flere år. Noen vil kanskje aldri se dagens lys.

Også kulturbransjen og kulturlivet har fått merke at ramme er trange, så også i dette statsbudsjettforslaget. Ingen nye satsinger av betydning, men heller ikke store kutt – heldigvis! Som vanlig har vi i Creo levert innspill til flere av komiteene.

 

Her er en oversikt over våre saker og innspill:

 

I innspillet til familie- og kulturkomiteen har vi blant annet bedt om at det bevilges midler til oppstarten av den musikeralliansen vi fikk penger til å utrede i fjor. Utredningen er ferdig, og vi står klar til å starte opp. Vi har også noen innspill til retten til rimelig vederlag for bruk av åndsverk og utøverprestasjoner, om underdekningen i midlene til institusjonene og til den norske kirke, og nevner også her at Forsvarets musikk må få en annen plass i forsvarsstrukturen.

 

Forsvarets musikk er selvfølgelig viktigste sak i vårt innspill til utenriks- og forsvarskomiteen. Der viser vi også til den utredningen vi har fått skrevet; «Veivalg for Forsvarets musikk».

 

I innspillet til utdannings- og forskningskomiteen opprettholder vi forslaget om en forskrift for kulturskolevirksomhet, og minner komiteen også på våre krav om kompetansekrav for undervisning i de praktiske og estetiske fagene, og innføring av flere grunnleggende ferdigheter.

 

Også i år møter vi i arbeids- og sosialkomiteen. Der gir vi honnør til regjeringen for forslaget om å stramme inn på arbeidsgiverbegrepet i arbeidsmiljøloven, men påpeker samtidig at det er avgjørende at det også sikres en etterlevelse av lovendringene. Vi løfter også frem Stortingets vedtak om en utredning om et mer solid sosialt sikkerhetsnett for selvstendig næringsdrivende. Det er en sak vi i Creo har jobbet med lenge, og som vi kommer til å prioritere høyt framover.

 

Så er vi svært spente på hva SV prioriterer i sitt alternative budsjett. Dette dokumentet blir utgangspunktet for de forhandlingene som skal gjennomføres utover høsten. Vi regner med at dette er utarbeidet og blir offentliggjort i slutten av oktober.