Positive elementer, flere skuffelser og rene mangler.

Creo har nå sendt inn høringssvar til Stortingsmelding 22 «Kunstnarkår». Denne ble sendt fra regjeringen 2. juni i år, og er den første kunstnermeldingen på 26 år.

Som forventet inneholder denne meldingen mange positive elementer, flere skuffelser og enkelte rene mangler – og som så ofte skal mye «sees nærmere på/vurderes/utredes».

Noe av det vi kommenterer på berører arbeidslivspolitikk, et sosialt sikkerhetsnett for selvstendig næringsdrivende og frilansere, kunstnerstipendene, kulturarbeidsplasser og kunstnerallianser, institusjonsøkonomien, kunstnerøkonomi, opphavsrett, vederlag og hva vi mener mangler helt i meldingen.

Vårt høringssvar kommer i to utgaver, en kort og forenklet utgave på to sider, og en mer omfattende og detaljert versjon.

 

Les Creos høringssvar her: