Retning for regjeringens utdannings- og kompetansepolitikk.

Creo har i dag levert innspill til den såkalte «utsynsmeldingen». Dette er en stortingsmelding som skal gi retning for regjeringens utdannings- og kompetansepolitikk i årene fremover.

Dessverre er det til dels alvorlige faktafeil i meldingen, feil som også får innvirkning på de forslag regjeringen kommer med på kunst- og kulturområdet.

 

Les Creos innspill til Utsynsmeldingen (Meld. St. 14 (2022–2023)