Mandag ettermiddag la regjeringen fram sin nye krisepakke. Proposisjonen som legges til grunn, gikk gjennom kongen i Statsråd tidligere på dagen. Der foreslår regjeringen at kompensasjonsytelsen for selvstendig næringsdrivende og frilansere skal oppheves 1. november.

– Dette mener vi er både skuffende og trist, sier Hans Ole Rian i Creo. En hel kulturbransje har tydelig tatt til orde for at denne ordningen både er viktig og nødvendig for å komme gjennom koronakrisen.

– Denne ordningen har truffet mange av våre medlemmer. Utallige konserter og oppdrag er avlyst. Hvis flere gjør som Bergen, og tillater kun 50 personer i publikum, sier det seg selv at det ikke er mulig å drive med overskudd. Det samme gjelder egentlig for 200. Vi er fremdeles i en krise. Og den kommer vi til å stå i lenge, sier Rian.

Regjeringen har meldt at det kommer en aktivitetsstøtteordning. Men det er usikkert hvordan den blir innrettet og vil fungere. Rian er skeptisk til at man legger ned stønadsordningen før man vet hvordan aktivitetsstøtteordningen vil fungere.

Han minner om at kulturminister Abid Raja har lovet at det skal finnes kompensasjonsordninger for bransjen så lenge vi har en krise.

Kulturlivet er kanskje mest berørt av alle under koronakrisen. Det meste er avlyst fordi regjeringen har lagt ned forbud mot konserter og turneer. De aller fleste aktørene er selvstendig næringsdrivende. De har ikke adgang til dagpenger.

– Hadde selvstendig næringsdrivende vært en del av dagpengeordningen hadde det vært enklere. Dagpengeordningen er forlenget. Det er altså veldig merkelig at kompensasjonsytelsene for de som i utgangspunktet hadde en dårligere ordning enn de med dagpenger avvikles nå, mener Hans Ole Rian.

Abid Raja har lovet at det skal finnes kompensasjonsordninger for bransjen så lenge vi har en krise.

Arrangørstøtteordningen er heldigvis videreført, men med en endring om at ordningen nå kun skal omfatte helt avlyste arrangementer som var planlagt før 12. mars 2020.

– Veldig mange i dette feltet har kort bestillingshorisont. Disse vil dermed ikke kunne vise til spesifikke oppdrag og arrangementer planlagt før 12. mars 2020 i perioden ordningen skal gjelde for. De vil likevel kunne dokumentere grundig gjennom tidligere års regnskap det inntektsbortfallet som er et resultat av uteblitt ordreinngang fra arrangementer. Dette kravet må derfor endres til fordel med et krav om dokumentasjon i form av regnskap for tilsvarende periode i 2017-2019.

– Jeg mener dette er av avgjørende betydning for å sikre verdikjedenes overlevelse gjennom krisen. Dersom kravet blir stående vil store deler av målgruppen falle utenfor denne ordningen, som er ment å treffe dem. Dette vil også kunne oppfattes som et alvorlig løftebrudd av kulturministeren og departementet.