I dag presenterte regjeringen sin plan for gjenåpning. Her er våre innspill til antall publikum, festivalsommer, breddekulturen og tiltak for kunstfagstudenter.

Regjeringens gjenåpningsplan består av fire trinn og inneholder en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn. Målet er en normal hverdag, og et samfunn der alle skal komme seg gjennom krisen. Mye er selvfølgelig usikkert ennå, men regjeringen skal ha ros for at det nå kommer tiltak som gir oss noe større forutsigbarhet.

Profesjonelle kulturarrangører burde få samle flere

Det er bra at kravet om «fastmonterte benker» nå er forlatt, etter mange innspill fra oss i kulturbransjen. Det er bedre for mange arrangører at personer nå kan sitte på «faste tilviste plasser».

Dog, vi mener at de profesjonelle arrangørene – verdensmestrene i publikumshåndtering og smitteverntiltak – må få anledning til å samle flere personer en de 100 som det åpnes opp for på trinn 1, og de 200 som det åpnes opp for på trinn 2.

Vi må også få klare retningslinjer over hvor mange som kan samles på de andre trinnene.

For andre bransjer – kjøpesenter, varehus og andre næringer der langt flere enn 100 mennesker samles – er det ikke satt antallsbegrensninger. Hvorfor skal det være lov å samle mange tusen mennesker på IKEA når Sentrum scene eller Olavshallen ikke kan samle flere enn 100 eller 200 stykker? Det framstår som både ulogisk og urettferdig. Dette viser at regjeringen ikke anser kulturnæringen som en like viktig næring som andre næringer.

Festivalsommeren må avklares

Det ble sagt av statsministeren at situasjonen for festivalsommeren først kan avklares i mai. For det aller fleste av de profesjonelle festivalene er det altfor seint. Det er ikke mulig å planlegge en større festival med så korte frister. Regjeringen må derfor enten komme med retningslinjer tidligere, eller komme med kompenserende tiltak som treffer denne delen av bransjen.

På trinn 3 skal det vurderes om hurtigtester og koronasertifikat kan være egnede tiltak for flere publikummere. Vi ser at det å åpne for at de som har sertifikat skal få gå på konsert mens andre må holde seg hjemme kan virke urettferdig, og at det kan ha noen juridiske problemstillinger knyttet til seg. Men veldig mye under denne pandemien har vært urettferdig. Spesielt det at noen yrkesgrupper har hatt tilnærmet yrkesforbud mens andre har kunnet fortsette omtrent som før, uten de til dels store fallene i inntekter mange kulturarbeidere har blitt rammet av.

Kulturbransjen er den bransjen som har vært hardest rammet av konsekvensene av regjeringens nedstengninger. Skal hjulene i denne bransjen komme i gang igjen er vi helt avhengig av at publikum igjen kan få lov til å gå på festivaler, konserter og forestillinger. Det må skje på en sikker og kontrollert måte. Creo mener at det å åpne opp for flere publikummere, kombinert med koronasertifikater og/eller hurtigtester er en fornuftig vei å gå.

Hva med breddekulturen?

Regjeringen nevner breddeidretten og konkurranser mange ganger. Men hvor ble det av breddekulturen? Barn og unge som synger i kor, spiller i korps og orkester, deltar på dans, teater og andre kunstformer må også få samles. Det samme gjelder de voksne som finner glede og mening i å delta i kulturaktiviteter. De må få samles på lik linje som breddeidretten, både gjennom organisert samspill og andre aktiviteter.

Nyutdannede sliter

Så er det fint at regjeringen har omtanke for alle studentene som sliter, både faglig og økonomisk. Men det er en stor gruppe statsministeren ikke nevnte. Det er de som ble ferdig med studiene i fjor, og som nå i ett helt år har slitt med å skaffe seg arbeid og inntekter. Spesielt gjelder dette studenter innenfor kunstfagene, og i svært stor grad musikkstudentene. Her må regjeringen komme med treffsikre tiltak så raskt som mulig.

 

Her kan du se hvilke tiltak som blir lettet på i de ulike trinnene (pdf)