Kunst spiller en betydelig rolle for fysisk og psykisk helse. Men hvordan ivaretas kunstnernes helse?

Kvalitet i kunstnerisk prestasjon er en forutsetning for å kunne livnære seg som kunstner, og en optimalt fungerende fysisk og mental helse er forutsetning for å kunne levere på topp nivå gjennom hele karrieren. Kunstnere og musikere må arbeide lenger enn tidligere. De må også levere på et bredere repertoar, det stilles større kunstneriske krav, det er større konkurranse om jobbene og de presser seg mer enn noen gang. Dette er en av grunnene til at Creos Landsmøte har vedtatt å sette scenekunstmedisin høyt på agendaen de neste årene.

Scenekunstmedisin (SKM) kan på mange måter sies å være den utøvende kunstners motstykke til idrettsmedisin for idrettsutøvere. I Norge fins det ennå ikke et koordinert, nasjonalt scenekunstmedisinsk fagmiljø, og i dag er situasjonen at svært mange kunstnere som trenger spesifikk og helserelatert hjelp knyttet til sitt yrke, ikke vet hvor de kan få den.

Dette ønsker Creo å gjøre noe med, både gjennom å sikre bedre oversikt over medisinske tilbud og aktører for Creos medlemmer, og ved å etablere et nasjonalt scenekunstmedisinsk kompetansenettverk. Det er Creos håp, og målsetting, at utøvende kunstneres helse skal bli ivaretatt på en bedre måte, og slik gis forutsetning for å fortsette å prestere og videreutvikle sine kunstneriske prestasjoner, enda bedre enn i dag.

Creo publiserer i dag en egen ressursside for Scenekunstmedisin på creokultur.no. Siden vil holde deg oppdatert på Creos arbeid innen dette feltet, samt vise til relevant forskning og dele faglig og praktisk informasjon.

Gå til nettside

Behandling og forebygging

Har du smerter når du spiller eller danser? Sliter du med prestasjonsangst? Står skader i veien for dine kunstneriske prestasjoner? Da er du ikke alene. Vet du ikke hvor du kan få hjelp? Da er du heller ikke alene.

Creo er i gang med å kartlegge nasjonal kompetanse innenfor scenekunstmedisin, og publiserer i dag en liste over personer som har erfaring med, og ønsker å utvikle sin kompetanse innen behandling og forebygging for sceniske yrkesutøvere.

Alle navn på listen har blitt anbefalt av Creos medlemmer, og de ulike tilbyderne har gitt samtykke til å stå oppført i oversikten. Noen av disse kan kontaktes direkte, andre krever henvisning via fastlege.

Som medlem i Creo har du full tilgang til listen. Logg deg inn i Medlemsportalen og hent ditt passord for å få tilgang til medlemsinnholdet, under fanen som heter Medlemsfordeler. Har du problemer med å finne passordet, send oss en mail.

Gå til liste over helsetilbydere

Listen er på ingen måte komplett, og vi ønsker oss fortsatt flere navn! Dersom du kjenner til andre gode medisinske aktører som burde vært oppført på listen, send gjerne tips, så tar Creo videre kontakt. Send tips her.