Med virkning fra 1. april 2019 økes alle Creos anbefalte minstesatser for næringsdrivende med 2,8 prosent. Økningen tilsvarer beregnet gjennomsnittlig årslønnsvekst 2017-18, slik den i februar ble kunngjort av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

De nye satsene brukes for oppdrag som finner sted etter 1. april, og hvor avtale ennå ikke er inngått. For allerede inngåtte avtaler brukes de gamle satsene, selv om oppdraget finner sted etter 1. april.

De nye satsene er som følger:

Studio fonogram
Min. 1.225 per time; min. 3 timer. Gjelder også innstudering.

Konsert
Min. 4.545 per musiker per konsert.

Seminar
Min. 800 per time.
Hel dag (inntil 6 timer) min 4.800.

Kirkelige handlinger
Standardrepertoar: Min. 2.165.
Tillegg for særskilt innstudering: Min. 615 per time, tidsbruk må avklares på forhånd.

Konsertteknikere
Min. 4.325 per tekniker per arbeidsdag inntil 10 timer.

Inspisienter og produsenter
Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer): Min. 1.585.
Dagsgasje (inntil 10 timer): Min. 5.270.
Ukesgasje: Min. 18.755 – 26.345