Med virkning fra 1. mai 2021 økes alle Creos anbefalte minstesatser for næringsdrivende med 3,1 prosent.

Økningen tilsvarer beregnet gjennomsnittlig årslønnsvekst i Norge 2019-20, slik den i mars ble kunngjort av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

De nye satsene brukes for oppdrag som finner sted etter 1. mai, og hvor avtale ennå ikke er inngått. For allerede inngåtte avtaler brukes de gamle satsene, selv om oppdraget finner sted etter 1. mai.

 

De nye satsene er som følger:


Studio fonogram
Min. 1 315 per time; min. 3 timer

Konsert
Min. 4 850 per konsert per musiker

Prøve som innkalles av oppdragsgiver/konsertarrangør
3 635 for prøve opptil 3 timer
805 per påbegynt time ut over 3

Øving (preproduksjon/ferdigstilling av prosjekt)
485 per time

Administrativt arbeid i tilknytning til prosjekt
485 per time

Seminarer
Min. 855 per time
Hel dag (inntil 6 timer) 5 135

Kirkelige handlinger
Standardrepertoar: Min. 2 310
Tillegg for særskilt innstudering: Min. 655 per time

Konsertteknikere
Min. 4 615 per tekniker per arbeidsdag inntil 10 timer

Inspisienter og produsenter
Møtegodtgjørelse inntil 3 timer: Min. 1 690
Dagsgasje inntil 10 timer: Min. 5 620
Ukesgasje: Min. 19 995 – 28 085

Scenografer, kostyme-, figur og maskedesignere, lys-, video- og lyddesignere
Møtegodtgjørelse inntil 3 timer: Min. 1 635
Timegasje: Min. 1 405 per time, min. 3 timer
Dagsgasje inntil 8 timer: Min. 5 620
Ukesgasje: Min. 25 285

 

Smartkortet blir oppdatert med de nevnte satsene 1. mai 2021