Med virkning fra 1. april 2024 økes alle Creos anbefalte minstesatser for næringsdrivende med 5,3 prosent. Økningen tilsvarer beregnet gjennomsnittlig årslønnsvekst i Norge 2022-23, slik den i februar ble kunngjort av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

De nye satsene brukes for oppdrag som finner sted etter 1. april, og hvor avtale ennå ikke er inngått.

Visuell skillelinje

De nye satsene er som følger:

 

Studio fonogram
Min. 1 490 per time; min. 3 timer.
Tid brukt til innstudering kommer i tillegg, og følger anbefalt minstesats for studio fonogram.

Konsert
Min. 5 500 per musiker per konsert.

Prøve som innkalles av oppdragsgiver/konsertarrangør
Kr 4 125 for prøve opptil 3 timer
Kr 920 per påbegynt time ut over 3

Musikalsk ansvarlig
Konsertsats pluss minimum 20 prosent

Turnéleder
Hvis ikke utøver/tekniker: Konsertsats
Hvis utøver/tekniker: Konsertsats pluss minimum 20 prosent

Øving (preproduksjon/ferdigstilling av prosjekt)
Kr 550 pr. time

Administrativt arbeid i tilknytning til prosjekt
Kr 550 pr. time

Innspilt teatermusikk
Kr 3 215 for innspilling inntil 3 timer
Kr 540 per påbegynt halvtime
Kr 1 275 per framføring per medvirkende utøver

Operasolister
Anbefalt minstehonorar for en produksjon på 6 uker, inklusive egen innstuderingstid:
Liten rolle: 162 000
Mellomstor rolle: 230 000
Ledende rolle: 320 000

Seminarer 
Min. 970 per time, min. 2 timer.

Hvis samlet omfang på oppdraget inkl. reisetid utgjør 7,5 timer eller mer, eller oppdraget strekker seg over mer enn én dag, betales for min. 6 timer per dag.

Forhåndsavtalt for- og etterarbeid samt innkalte møter betales med min. 550 per time.

Dommere ved kor-, korps- og orkesterkonkurranser
Min. 970 per time, min. 2 timer.

Hvis samlet omfang på oppdraget inkl. reisetid utgjør 7,5 timer eller mer, eller oppdraget strekker seg over mer enn én dag, betales for min. 6 timer per dag.

Forhåndsavtalt for- og etterarbeid samt innkalte møter betales med min. 550 per time.

Kirkelige handlinger
Standardrepertoar: Min. 2 620
Tillegg for særskilt innstudering: Min. 750 per time, tidsbruk må avklares på forhånd.

Lyd, lys, AV og sceneteknikere
Min. 5 235 pr. tekniker pr. arbeidsdag inntil 10 timer.

Inspisienter og produsenter
Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer): Min. 1 920
Dagsgasje (inntil 10 timer): Min. 6 370
Ukesgasje: Min. 22 665 – 31 835

Scenografer, kostyme-, figur- og maskedesignere, lys-, video- og lyddesignere
Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer) Min. 1 855
Timegasje: Min. 1 595 per påbegynte time, min. 3 timer
Dagsgasje: (inntil 8 timer): Min. 6 370
Ukesgasje: Min. 28 665

 

Creos smartkort blir oppdatert med de nevnte satsene 2. april 2024.