Med virkning fra 1. april 2020 økes alle Creos anbefalte minstesatser for næringsdrivende med 3,4 prosent. Økningen tilsvarer beregnet gjennomsnittlig årslønnsvekst 2018-19, slik den i februar ble kunngjort av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

De nye satsene brukes for oppdrag som finner sted etter 1. april, og hvor avtale ennå ikke er inngått. For allerede inngåtte avtaler brukes de gamle satsene, selv om oppdraget finner sted etter 1. april.

De nye satsene er som følger:

Studio fonogram
Min. 1 275 per time; min. 3 timer. Gjelder også innstudering.

Konsert
Min. 4 700 per musiker per konsert.

Øving (preprod)
Min. 470 per time.

Administrativt arbeid
Min. 470 per time.

Seminar
Min. 830 per time.
Hel dag (inntil 6 timer) min. 4 980.

Kirkelige handlinger
Standardrepertoar: Min. 2 240.
Tillegg for særskilt innstudering: Min. 635 per time, tidsbruk må avklares på forhånd.

Konsertteknikere
Min. 4 475 per tekniker per arbeidsdag inntil 10 timer.

Inspisienter og produsenter
Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer): Min. 1 640.
Dagsgasje (inntil 10 timer): Min. 5 450.
Ukesgasje: Min. 19 395 – 27 240.

 

NB! Creo oppdaterer frilanssatsene (smartkortet) på nettsiden 1. april 2020.