Halvparten av Creos medlemmer er frilansere og/eller næringsdrivende. Næringspolitikk er derfor en viktig del av vårt arbeidsfelt og Creo skal arbeide for en bedring av rammebetingelsene for medlemmer som er frilansere og/eller næringsdrivende.

Last ned Creos næringspolitiske plattform 2019-2022  og les mer om Creos mål innen:

  • Rammeforutsetninger og strukturelle utfordringer (trygdeytelser, ufrivillig næring, organisering og skatt, pensjon, honorar) 
  • Ufrivillig næringsvirksomhet 
  • Pensjon 
  • Honorarpolitikk 
  • Digitalisering (Verdigapet )
  • Utvikling av de kreative næringene 
  • Støttefunksjoner og produksjonsapparat 
  • Kompetanse

 

PDF: Creos næringspolitiske plattform 2019-2022 – fullstendig versjon