Landsmøtet 2022

Creos landsmøte har gjenvalgt Hans Ole Rian som forbundsleder i Creo. Christine Thomassen er gjenvalgt som nestleder. Cathrine Nyheim er valgt inn som ny nestleder, etter Anders Hovind, som går av med pensjon.

Forbundsleder, Hans Ole Rian, er nå en av de lengst sittende forbundslederne i LO. Han ble første gang valgt som leder i 2013.

– Jeg er veldig glad for å bli gjenvalgt, og for å ha med meg et så godt lag videre inn i neste periode. Sammen med Christine Thomassen og Cathrine Nyheim ser jeg virkelig fram til å jobbe videre for Creos medlemmer, og for norsk kulturliv.

– Politisk arbeid er kunnskap og håndverk, og vi i Creo har etter hvert opparbeidet oss kompetanse på dette. Vi har jobbet hardt og målbevisst i flere år for å få gjennomslag for vår politikk. Spesielt de siste to årene har denne organisasjonen virkelig fått vist hva den er god for.

– Når vi nå ser fremover har Creo et unikt mulighetsrom som vi har et ansvar for å utnytte til det beste for medlemmene. Først og fremst er en fagforening medlemmene, og en fagforening er ikke sterkere enn det våre medlemmer gir oss mandat og mulighet til. Det å sikre at våre medlemmer opplever oss som viktige og relevante blir derfor avgjørende også i neste periode.

Først og fremst er en fagforening medlemmene, og en fagforening er ikke sterkere enn det våre medlemmer gir oss mandat og mulighet til.

Christine Thomassen har vært nestleder i Creo siden 2014. Hun gleder seg til fortsettelsen.

– Jeg er utrolig stolt av det Creo har fått til i løpet av den forrige periode. Vi har alle stått ovenfor store samfunnsutfordringer de siste årene. Det vil vi også gjøre i tiden fremover. En av Creos viktigste oppgaver er å sikre at kulturen ikke blir en salderingspost. Creo skal alltid være kunstens, kulturens og medlemmenes forkjemper.

– Vi skal bygge en enda større sterkere og bedre organisasjon, med samhold og solidaritet i fokus. Vi har mye arbeid foran oss, men jeg gleder meg til å gjøre jobben, for den er viktig.

Cathrine Nyheim er utdannet klassisk slagverker, og ny som nestleder i Creo. Cathrine har engasjert seg i norsk kulturliv helt siden endt studietid.

– Jeg gleder meg veldig til å jobbe for Creo. Jeg har en grunnleggende tro på viktigheten av et godt organisert arbeidsliv med høy organisasjonsgrad.

– Vi må bruke Creos politiske gjennomslagskraft til å forbedre rammevilkårene i kulturlivet, og vi må bygge en organisasjon der alle medlemmer føler seg hjemme. Det blir helt sikkert mange utfordringer og mye jobbing. Men jeg går til jobben med ydmykhet og gleder meg til spennende utfordringer.

 

 

Visuell skillelinje

Her er Creos nye Forbundsstyre

 

Forbundsleder:
Hans Ole Rian

Nestledere:

Christine Thomassen

Cathrine Nyheim

Styrerepresentanter:

Torbjørn Eide

Ivar Jarle Eliassen

Geir Grønnestad

Silje Sandodden Kise

Kristin Mellem

Mildrid Taklo

Eirik Raude

Hans Martin Rundberg Austestad

Vararepresentanter:

  1. vara: Alice Strøm Nilssen
  2. vara: David Scott Hamnes
  3. vara: Jan Koop