Informasjon fra Creos vederlagsfond til tilskuddsmottakere som er rammet avlysninger som følge av korona.

Folkehelsetilsynet og helsedirektoratet anbefaler å utsette eller avlyse arrangementer med mer enn 500 deltakere på grunn av koronaviruset. Creos vederlagsfond kommer ikke til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlyst som følge av koronaviruset. Dette vil gjelde ut april eller fram til myndighetene eventuelt kommer med nye anbefalinger.

Avlysninger av arrangementer eller prosjekter som følge av koronaviruset:

Vederlagsfondet kommer ikke til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlyst som følge av anbefalinger gitt myndighetene knyttet til håndtering av situasjonen rundt koronaviruset. Dersom du har fått tilskudd fra oss og er rammet av omstendigheter rundt koronaviruset er det fint om du gir oss beskjed om dette til vederlagsfondet@creokultur.no. Rapport og regnskap  leveres for øvrig på vanlig måte. Alle utgifter må dokumenteres i prosjektregnskap og rapport på samme måte som normalt, jf. vilkår i tilskuddsbrevet. 

Utsettelser av arrangementer eller prosjekter som følge av koronaviruset:

Vederlagsfondet vil innvilge utsettelser. Vi trenger informasjon fra tilskuddsmottakerne om at arrangementet eller prosjektet utsettes. Send epost med tentativ ny gjennomføringsperiode til vederlagsfondet@creokultur.no.

 

Vi ber alle som har spørsmål om å følge med på våre nettsider og på sosiale medier.