I regi av Creo Rogaland.

Bli med på dagskonferanse om Musiker- og scenekunstmedisin!

Her får du møte behandlere og coacher innenfor naprapati, kiropraktikk, fysioterapi, timani, yoga, pusteteknikk, Alexanderteknikk og mental trening. Konferansen vil veksle mellom foredrag i plenum, workshop og stands i kontinuerlig dialog med deltakerne.

Det er første gang en slik konferanse gjennomføres lokalt, i en form der vi synliggjør et mangfold av behandlere og coacher fra Rogaland. På den måten kan vi sammen skape dialog og forståelse på tvers av fag og kunstform innenfor et felt vi mener har et stort og spennende potensiale.

Tid: 2. februar 2023, kl. 12-16
Sted: UiS – Fakultet for utøvende kunstfag, Bjergsted
Arrangør: Creo Rogaland i samarbeid med UiS, Fakultet for utøvende kunstfag

Påmelding

Se program

 

Formålet med konferansen

 • Bidra til en bedre fysisk og mental helse blant utøvere og pedagoger.
 • Presentere fagområdet scenekunstmedisin
 • Synliggjøre nettverket vi har av behandlere og behandlingsformer i Rogaland
 • Fasilitere samtale for helhetsforståelse på tvers av behandlere, coacher og utøvende scenekunstretninger
 • Det er også et naturlig mål at denne type konferanse kan avholdes jevnlig og videreføres i de andre Creo-regionene i Norge

Hva er scenekunstmedisin?

Kort fortalt kan vi gjerne si at scenekunstmedisin (SKM) springer ut fra Performing Art Medisin (PAM) som er en internasjonal organisasjon etablert helt tilbake i 1989. Opprinnelig var denne kun ment for profesjonelle behandlere innen fysisk behandling av scenekunstnere i en teoretisk akademisk kontekst. Mange land har store og velfungerende nasjonale nettverk innenfor scenekunstmedisin. Eksempler på slike nettverk og klinikker i andre land er:

 • Klinik for musikersundhet i Danmark
 • BAPAM i Storbritania
 • Performing Arts Medicine Association (PAMA) i USA
 • ASPAH i Australia
 • Kurt-SInger-Institut i Tyskland
 • Freiburger Institutt for Musikermedisin i Tyskland
 • Institute of Music Physiology and Musicians’ Medicine i Tyskland

Dette viser at SKM tas på største alvor i medisinske fagmiljøer og at behovet er stort i de ulike utøvermiljøene. Årlig arrangeres det en rekke konferanser innenfor SKM og i Norge ble det arrangert en internasjonal konferanse om SKM på NMH, Oslo 22.–24. september 2022.

Gjennom årene har SKM utviklet seg til å innbefatte mange medlemsgrupper og fagområder, både innenfor fysisk og mental helse, der de fleste behandlere og coacher nå ser den åpenbare sammenhengen mellom kropp og sinn.

 

Creo har gjennom sitt engasjement fattet spesielt interesse for «den norske varianten» og utviklet et solid fundament for at Creo Rogaland kan ta dette videre til glede for våre medlemmer og forhåpentligvis også behandlingsnettverket. Vi mener dette på en eller annen måte bør være verdifullt og dermed tilgjengelig for samtlige Creo-medlemmer. Vi i Creo legger stor vekt på verdien av forebyggende arbeid. Du kan lese mer om scenekunstmedisin på Creos nettsider. 

Konferansen er åpen for alle Creo-medlemmer, og spesielt rettet mot studenter i samarbeid med studentorganisasjonene fordi den foregår på dagtid i Bjergsted, Fakultet for utøvende kunstfag.

Meld deg på her!