Arbeidstaker og arbeidsgiverbegrepet må avklares. Det sosiale sikkerhetsnettet for frilansere og selvstendig næringsdrivende kunstnere må utredes og styrkes.

I sommer leverte det såkalte Fougner-utvalget en utredning som kan føre til betydelige endringer og forbedringer for svært mange av våre medlemmer. Vi i Creo har lenge ment at vilkårene for selvstendig næringsdrivende og frilansere har vært for dårlige. Alle i Norge skal i prinsippet ha like rettigheter, men kunstnere faller ofte gjennom det sosiale sikkerhetsnettet.

Kunstnere og kulturarbeidere har lav gjennomsnittslønn. Midlertidige arbeidsforhold og kombinasjonen av ulike tilknytningsmodeller bidrar også til at svært mange i kulturlivet får mindre igjen for velferdsytelsene enn andre.

Vi har derfor bedt LOs representant i dette utvalget se spesielt på to svært viktige områder for våre medlemmer; arbeidsmiljølovens arbeidstaker- og arbeidsgiverbegreper, og det sosiale sikkerhetsnettet for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Begge disse områdene ble tatt inn i utvalgets arbeid, og utvalgets flertall har landet på forslag vi kan slutte oss til. Dette er forslag som også flere av de rød-grønne partiene har programfestet, blant annet etter innspill fra oss i Creo.

Nå skal rapporten og utvalgets forslag på høring, deretter skal den behandles internt i regjeringen. Til slutt vil dette forhåpentligvis resultere i ny og forbedret politikk for våre medlemmer.

 

Les Creos innspill til LO.

Hele Fougner-rapporten kan du lese her.

 

Creo skal også levere et eget innspill til Arbeids- og sosialdepartementet. Fristen for dette er 1. november.