Anders Hovind

 

Creo organiserer flesteparten av kunstnerne som arbeider i Den kulturelle skolesekken (DKS). I tillegg har vi medlemmer som er ansatt innenfor DKS-ordningen. Som en betydelig interessent i denne saken har vi kommentert framlagt innstilling til ny organisering av DKS Innlandet.

Forbundsleder Hans Ole Rian og nestleder Anders Hovind har skrevet til politikerne i Innlandet fylkeskommune med en oppfordring om å bygge videre på Turnéorganisasjonen som en fyrtårn for Den kulturelle skolesekken. Våre medlemmer er best tjent med gode produksjonsmiljøer som kjenner det kulturelle landskapet i fylket.

Les brev til Innlandet fylkeskommune