Kjære medlemmer

Creo er, og skal være, Norges største og viktigste fagforbund og interesseorganisasjon for kunst- og kulturfeltet. Vi er et sammensatt samhold bygget på solidaritet og fellesskap – og erkjennelsen av at mange er sterkere enn én.

Creo har de siste årene vært i stor vekst og utvikling, og forbundet vårt består nå av over 10.500 medlemmer som arbeider innen kunst- og kulturfeltet! Tradisjonelle medlemsgrupper har ønsket nye grupper velkommen, og ansvaret Creo har tatt for hele kulturlivet gjennom pandemien har resultert i at både feltet og organisasjonen har kommet styrket ut.

Vekst har bidratt til innflytelse – innflytelse har igjen bidratt til vekst.

På det kommende landsmøtet skal vi stake ut kursen for de neste fire årene. Vi skal diskutere både politikk og organisasjonsutvikling, og vedtakene vi fatter vil bli avgjørende for fremtiden – ikke bare for forbundet vårt, men for kunst- og kulturlivet i Norge.

Creo verdsetter hver og en av våre medlemmer som engasjerer seg i organisasjonen vår. I dette tilfellet, ønsker jeg likevel å rette en særskilt takk til de 66 medlemmene som har sagt seg villige til å representere våre mer enn 10.500 medlemmer på landsmøtet.

Landsmøtet er Creos høyeste myndighet, med et ansvar for alle våre mangfoldige enkeltmedlemmer og ulike medlemsgrupper.

Landsmøtedelegatene er valgt av og fra regionlagene. Delegatene har etter vedtektene frie mandater, og det er den enkelte delegats overbevisning og stemme som i hver sak bidrar til å forme Creos framtid.

Hvem dine delegater er kan du se her.

 

Med sakspapirene ute, er landsmøtet på mange måter nå i gang. Jeg har stor tro på at vi sammen vil ta gode valg og beslutninger når vi samles i Trondheim om få uker.

Jeg ønsker alle et godt landsmøte 2022!

 

Hans Ole Rian
Forbundsleder