I dag slippes en ny forskningsrapport utarbeidet av forskere fra Universitet i Oslo og Telemarksforsking.

Rapporten besvarer sentrale spørsmål om den norske musikkbransjens forhold til strømmetjenester og sosiale medier, og ser på hvordan digitaliseringen former det profesjonelle arbeidet med musikk og mulighetene for å nå ut i verden.

En plattformsentrert og global musikkbransje
Selv om norsk musikkbransje kan vise til stor eksportaktivitet hvor mediebruken er sentral, peker rapporten på en bransjehverdag preget av paradokser. Digital ambivalens beskriver hvordan forutsigbarhet og konkurranseforhold er utfordret i den digitale musikkbransjen. Makten oppleves forskjøvet lenger vekk fra bransjeaktørene selv, til globale teknologi-giganter. Samtidig har bransjeaktørene gjort seg avhengige av plattformene. Digitaliseringen preger økonomiske forutsetninger, forholdet til opphavsrett, behovet for ny kompetanse, og små og store aktørers muligheter til å konkurrere med norsk musikk i internasjonale markeder.

Les hele rapporten her

Nøkkeltall og sammendrag

 

For mer om rapporten, kontakt forsker Anja Nylund Hagen.
Tlf: 911 64 716
E-post:  a.n.hagen@imv.uio.no

Rapporten bygger på undersøkelsen Norsk musikk i internasjonale markeder som var en sentral del av prosjektet Music on Demand: økonomi og opphavsrett i en digitalisert kultursektor. Den rettet seg mot norske musikere, komponister, produsenter og musikkbransjeaktører i mellomledd (plateselskap, management, musikkforlag m.m.) og resulterte i et fyldig datamateriale fra 555 respondenter.

Anja Nylund Hagen (UiO) har ledet arbeidet, og rapporten er skrevet i samarbeid med Mari Torvik Heian (Telemarksforsking), Roy Aulie Jacobsen (UiO) og Bård Kleppe (Telemarksforsking).