Hva skjer hvis du blir syk? Eller får trillinger? Kanskje mister jobben?

I dette videoforedraget gir Espen Eldøy en innføring i sykepenger, foreldrepenger og dagpenger, med særlig fokus på selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Få på plass verdifull kunnskap om dine trygderettigheter i dette siste digitale foredraget i Kontordagen DIGITAL!

Espen Eldøy er ansatt som advokatfullmektig i Creo, forbundet for kunst og kultur, og har særlig kompetanse innen arbeidsrett, opphavsrett og trygderettigheter. Han jobber daglig med å sikre frilanseres og næringsdrivendes rettigheter.

 

Kontordagen arrangeres av Creo, NOPA, MØST, by:Larm og GramArt.