Fri Fagbevegelse har laget en samlet oversikt over koronaordningene for dagpenger, permittering og sykepenger som gjelder nå.

Nav-ytelsene til de som er blitt helt eller delvis arbeidsløse på grunn av koronapandemien, er endret flere ganger siden viruset kom til Norge i fjor. Her er en oversikt over ordningene som er vedtatt og som er del av Nav-systemet nå. Oversikten er hentet fra Nav-rapporten «Ett år med korona», som Nav-forskere publiserte tidligere i år. FriFagbevegelse har delt inn oversikten i ordninger som har sluttstempel 30. september og 30. juni 2021.

Korona-ordninger som gjelder inntil 1. oktober 2021

 • Arbeidsgivers lønnsplikt: Dette er ikke en korona-ordning, har ingen bestemt sluttdato, men er av stor betydning for folk som blir permittert. Du skal ha lønn fra arbeidsgiveren din de ti første dagene du er permittert. Etter perioden med full lønn, har mange permitterte rett til dagpenger fra Nav. Du må selv søke om dagpenger. Det bør du gjøre så snart du har fått permitteringsvarselet.
 • Utvidet rett til dagpenger: Retten til dagpenger er forlenget 1. oktober 2021 for folk som ville mistet dagpengene sine i år. Uten forlengelsen ville nesten 24.000 mennesker som gikk på dagpenger i januar 2021, mistet dagpengene sine i perioden januar-oktober 2021.
 • Mer i dagpenger: Dagpengene i korona-ordningen tilsvarer 80 prosent av inntekt opptil om lag 300.000 kroner. Fra 300.000 kroner og opptil cirka 600.000, får du vanlig dagpengesats på 62,4 prosent. For inntekt over denne grensa, får du ikke dagpenger i det hele tatt.
 • Disse får mer i dagpenger: De som ble innvilget dagpenger før 20. mars 2020, og som fortsatt mottar dagpenger, har fra 1. februar 2021 krav på den høyere dagpengesatsen.
 • Inntektsgrensa er lavere: Du må ha hatt en inntekt på rundt 75.000 kroner det siste året for å ha rett på dagpenger i ett år. Eller du kan ha hatt rundt 225.000 kroner i samlet inntekt de siste tre årene og har krav på dagpenger i ett år. Hvis du har hatt over 200.000 kroner i inntekt det siste året, har du krav på dagpenger i inntil to år.
 • Ingen ventedager på dagpenger: Vanligvis er det tre dager man ikke får noe, verken lønn eller dagpenger.
 • Du kan jobbe mer og få dagpenger: Du kan jobbe inntil 60 prosent og få dagpenger. Vanligvis er kravet at man bare kan jobbe inntil 50 prosent og få dagpenger.
 • Forlenget dagpengeperiode: Mottakere av dagpenger som gikk ut av ordningen fra og med 1. november 2020, kan søke om å få forlenget stønadsperioden fra 1. februar til og med 30. september 2021.
 • Stønad til arbeidsløse selvstendig næringsdrivende og frilansere: De får 60 prosent kompensasjon (fra november 2020) inntil 1. oktober 2021.
 • Stønad til arbeidsledige lærlinger: Gis inntil 1. oktober 2021.
 • Jobb i landbruk, skogbruk og gartneri: Dagpengemottakere som tar arbeid i jordbruk, skogbruk og gartneri, skal bare føre halvparten av timene på meldekortet.

Korona-ordninger som gjelder inntil 1. juli 2021

 • Forskudd på dagpenger: Permitterte og arbeidsløse som venter på å få behandlet søknaden sin om dagpenger, kan fortsatt søke om forskudd på dagpenger.
 • Dagpenger under utdanning: Midlertidig adgang til å kombinere dagpenger og utdanning uten avkorting av ytelsen.
 • Arbeidstakerens rett til sykepenger: Du har rett til sykepenger ved fravær fra jobben grunnet påvist eller mistenkt covid-19 eller lovpålagt karantene.
 • Arbeidsgiverperioden ved sykepenger: Arbeidsgiver må betale sykepenger for bare tre dager ved påvist eller mistenkt covid-19 eller lovpålagt karantene.
 • Ventetiden for sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere: Redusert til tre dager for sykepenger ved påvist eller mistenkt covid-19 eller lovpålagt karantene, det vil si obligatorisk dekning av sykepenger fra fjerde dag.

Snart kommer feriepenger

Feriepenger på dagpenger, er en endring som vil bety mye for mange. Denne ordningen er ennå ikke endelig vedtatt. Regjeringen gikk først i februar i år med på at det skal bli en feriepengeordning for dagpenger. Stortinget er nå på saken, og de folkevalgte skal etter planen stemme over dette 26. april.

Nav sier de vil være klare til å utbetale feriepenger i juni til folk for perioden de var arbeidsløse og permitterte i april-desember 2020.

Les mer om feriepenger

 

Saken er hentet fra Frifagbevegelse.no