Info fra Fond for utøvende kunstnere

Det er mange som ønsker å støtte kunstnere som har fått avlyst jobbene sine på grunn av koronaviruset. Flere har spurt om FFUK kan forvalte innsamlete midler. Fondet kan motta donasjoner, og også forvalte disse, men er nødt til å ha visse regler for dette.

I første omgang legger FFUK ut denne informasjonen til folk som ønsker å gi, hvis og når det kommer inn midler vil det legges ut informasjon til søkere om hvordan de kan søke på disse midlene.

  • Fondet oppretter en egen konto for dette, og regnskapsfører alle gaver som kommer inn og alle bevilgninger som gjøres fra denne kontoen.
  • Fondet kan og vil offentliggjøre navn på alle givere (med unntak av de som reserveres seg mot offentliggjøring), og navn på utøvere som har fått støtte. Dette vil vi prøve å gjøre en gang i uken.
  • Fondet har rett til å si nei til donasjoner, eller tilbakeføre midler til giver.
  • Anonyme donasjoner vil ikke bli mottatt, men giver kan reservere seg mot å få sitt navn offentliggjort.
  • Givere kan ikke gis innsyn i den enkelte søknad.
  • Donasjoner forplikter ikke fondet til annet enn å forvalte gaven til beste for profesjonelle utøvere som bor og har sitt virke i Norge, og som i hovedsak driver frilansvirksomhet.
  • Donasjoner må brukes til støtte for utøvere nevnt i forrige punkt og som har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon pga korona-pandemien. Til forskjell fra fondets egne midler, kan donasjonsmidler brukes til støtte til livsopphold/nødhjelp.
  • Fondet bruker sine ordinære driftsmidler og ansatte til dette, og må påse at forvaltning av donasjoner ikke går ut over kjernevirksomheten.

 

Donasjoner kan settes inn på konto: 1813 30 32432, eller Vipps til: 59 85 76 (FFUK)

Eier av konto er Fond for utøvende kunstnere. Denne konto skal ikke brukes til annet enn donasjoner og uttak til støtte som nevnt over.