100 % buy-out- kontrakter innebærer et inngrep i utøveres og opphaveres rettigheter og forhindrer rettferdige inntekter for bruk av deres musikk.

Det svenske selskapet, Epidemic Sound, har i mange år solgt roaylty-fri musikk til kommersielle selskaper som bl.a. butikker, video-on-demand plattformer og TV-stasjoner.

Epidemic Sound bruker 100 % buy-out- kontrakter, noe som innebærer at utøvere og opphavere selger alle sine rettigheter i musikken for en sum penger, samtidig som de fratas retten til royalty. I tillegg blir navnet på opphaveren erstattet med selskapets navn i krediteringen, noe som viser en dyp respektløshet for opphavers ideelle rettigheter.

Creo tar, i likhet med det svenske Musikerförbundet, sterk avstand fra denne forretningsmodellen, da den innebærer et inngrep i utøveres og opphaveres rettigheter og forhindrer rettferdige inntekter for bruk av deres musikk.

Creo oppfordrer alle opphavere og artister i musikkbransjen om å nøye vurdere potensielle konsekvenser av en slik buy-out-avtale, der alle deres eksklusive rettigheter overføres til selskapet i evig til og i de fleste tilfeller helt uten fremtidig inntekt.

 

Les mer om saken på Musikerförbundets sider