Partene har kommet til enighet i det sentrale tariffoppgjøret i Spekter-området.

Spekter og LO Stat ble i natt (10.4) enige i de innledende sentrale A dels- forhandlingene i forbindelse med årets hovedoppgjør.

Enigheten er i tråd med det økonomiske resultatet i frontfaget og partene legger til grunn at rammen på 5,2 % skal utgjøre en norm for de videre virksomhetsvise B-dels forhandlingene som settes i gang med det første.

Økonomi, KI og yrkesskadeforsikring

Creos medlemmer i Spekter er i hovedsak i kulturområdet, NRK og innenfor helseforetakene (Spekter Helse). Utover økonomi ble det blant annet diskutert forhold rundt kunstig intelligens og yrkesskadeforsikring ved hjemmekontor/fjernarbeid. På bakgrunn av at frontfaget også avtalte et arbeid med en kompetansereform, skal også dette forholdet følges opp, og Spekter og LO Stat er enige om å ha en dialog om hvilken betydning resultatet av disse prosessene har for Spekterområdet.

– Creo er godt fornøyde med oppnådd resultat. Denne enigheten vil legge et solid grunnlag for konstruktive lokale forhandlinger i virksomhetene, og reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Cathrine Nyheim, nestleder i Creo.

Fristene for å avslutte de lokale B dels forhandlingene er 8. mai for kulturområdet, 25. april for NRK, mens for Spekter Helse avtales fristene senere.

 

Se protokollen for mer og utfyllende informasjon.