Spekter og LO Stat ble i natt enige i de sentrale innledende A- dels forhandlingene om årets tariffrevisjon i Spekterområdet. A -delen gjelder for alle virksomhetene i Spekter, og de innledende forhandlingene danner grunnlaget for videre forhandlinger for hver enkelt overenskomst (B- del)

For Creos medlemmer er kravet om økt kjøpekraft viktig å få innfridd. Frontfagsrammen legger også i år premissene for tariffrevisjonen. LO Stat og Spekter ble i denne omgang heller ikke enige om ny pensjonsordning i kultursektoren. Kravet om ny pensjonsordning vil på nytt fremmes lokalt ute i de berørte virksomhetene.

 

De ulike fristene for forhandlingene og protokoll fra forhandlingene fremkommer i oversikten her.