Creo har fått gjennomslag for våre hovedkrav om en ramme godt over frontfaget og reallønnsvekst for alle.

Vi har i LO Kommune Oslo kommet til enighet med Oslo kommune om et resultat som gir alle ansatte minst 32 600 kroner i kronetillegg. De som har lønnstrinn 36 og høyere får en økning på 6 %. Lønnsøkningen har virkningsdato fra 1. mai 2023.

Til sammen utgjør dette en ramme på 5,4 %, som er høyere enn ramma for frontfaget. Her har partene blitt enige om en ramme som bidrar til å tette noe av den mindrelønnsutviklingen som kommunal sektor har opplevd de siste oppgjørene.

– Dette er et historisk høyt tillegg i et mellomoppgjør og gir lønnsvekst for alle LO-medlemmene i Oslo, uttaler en fornøyd Per Egil Johansen, forhandlingsleder for LO Kommune Oslo.

Creo er fornøyde med et resultat som løfter ansatte med høyere utdanning. Det er avgjørende for at kommunen ikke skal tape i konkurransen om denne kompetansen.

Creo er en del av hovedsammenslutningen LO Kommune Oslo, sammen med Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Skolenes Landsforbund.

Protokoll

 

Forhandlingsutvalget i Creo: Forbundssekretærene Einar Bergem og Vibeke Øya